Fotowoltaika co to jest

Czy fotowoltaika jest opłacalna? Najważniejsze korzyści wynikające z instalacji systemów fotowoltaicznych

Fotowoltaika staje się coraz powszechniejsza. Jak wynika z raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2018” udział Odnawialnych Źródeł energii w elektroenergetyce w 2020 roku będzie wynosił 16,5%, co pozwoli przybliżyć się do wymagań nałożonych przez Unię Europejską. Jednym z najlepszych sposobów uzyskiwania energii elektrycznej jest fotowoltaika, dostępna zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla prywatnych właścicieli domów. Dlaczego Polacy tak chętnie inwestują w systemy przetwarzające promieniowanie słoneczne w prąd?

Powodów takiego zainteresowania wśród użytkowników można wymienić klika. Przede wszystkim rośnie świadomość społeczeństwa i troska o środowisko. Polacy są coraz bardziej zainteresowani zmieniającym się klimatem i wielkością generowanego przez ich gospodarstwa domowe śladu węglowego. Do opinii publicznej zaczynają także docierać sygnały, że w niedalekiej przyszłości OZE będą stanowić główne źródło energii ze względu na wyczerpanie się tradycyjnych surowców. Bardzo ważną przyczyną jest również rosnąca opłacalność paneli fotowoltaicznych: w perspektywie zwiększających się cen za energię elektryczną inwestycja w ogniwa może się dość szybko zwrócić dzięki zmniejszeniu rachunków za prąd.

8 największych korzyści związanych z instalacją fotowoltaiczną

Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem fotowoltaiki? Lista jest długa, ale najważniejsze z nich to:

  1. Niezależność energetyczna – produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu. Obniżasz rachunki za prąd nawet o 90%!
  2. Duże oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa,
  3. Zabezpieczenie na gorsze czasy – koniunktura nie trwa wiecznie, dzisiaj wysokie rachunki za prąd nie stanowią problemu, lecz za jakiś czas to może się zmienić.
  4. Odpowiedzialność za środowisko – produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku gospodarstw, które korzystają z owoców natury,
  5. Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać,
  6. Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  7. Większy prestiż – korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoje gospodarstwo jeszcze bardziej prestiżowym i świadomym istnienia innowacyjnych rozwiązań,
  8. Możesz zyskać dodatkowe 5 punktów przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW dzięki fotowoltaice.

Zacznijmy od początku, czyli od miejsca gdzie energia słoneczna jest „pobierana” – paneli fotowoltaicznych. Umiejscowione są one najczęściej na dachu, a ich ilość zależy od zapotrzebowania energetycznego danego budynku. Baterie słoneczne, bo tak też się je nazywa, umieszczone są w specjalnych obudowach, które chronią je przed czynnikami zewnętrznymi. Wewnątrz 95% paneli znajduje się krzem krystaliczny, odznaczający się wysoką czystością. Proces poboru energii można w skrócie opisać następująco: na ogniwo podzielone na warstwę dodatnią i warstwę ujemną (półprzewodniki n i p) pada światło słoneczne, co sprawia, że pomiędzy tymi warstwami pojawia się różnica potencjałów. Zamykając obwód odbiornikiem, uzyskujemy przepływ prądu.


Prąd stały, a przemienny
Można by pomyśleć, że to już wszystko – energia elektryczna została wyprodukowana. Problem jednak polega na tym, że wytworzone napięcie jest stałe, a w gniazdkach znajduje się napięcie przemienne. Żeby móc skorzystać z napięcia wytworzonego w panelu słonecznym, trzeba dostosować je do tego, które znajduje się w instalacji elektrycznej. Tym „dostosowaniem” zajmuje się inwerter, zwany też falownikiem. Urządzenie to przekształca napięcie stałe w przemienne o odpowiedniej wartości i kształcie.

Kiedy zakończy się praca inwertera, „dostosowany” prąd wędruje bezpośrednio do urządzeń znajdujących się w danym budynku lub do sieci elektroenergetycznej. W tym momencie warto rozróżnić dwa typy instalacji fotowoltaicznych: on grid – na sieć, oraz off grid – poza siecią, zwaną również wyspową. W pierwszym przypadku instalacja jest połączona z siecią elektroenergetyczną, a w drugim nie. 

On grid czy off grid?

Instalacja fotowoltaiczna połączona z siecią dostarcza prąd przemienny na potrzeby urządzeń znajdujących się w danym budynku, a w przypadku nadwyżki energii – przekazuje ją do sieci. W takim przypadku właściciel instalacji staje się prosumentem, czyli jednoczesnym wytwórcą energii i jej konsumentem. Za takie oddane nadwyżki energii otrzymuje rekompensatę finansową, pod warunkiem, że nie jest zarządcą budynków użyteczności publicznej, które są z tej formy dotowania wyłączone. 


W przypadku instalacji wyspowej, która nie ma połączenia z siecią, nadwyżki energetyczne magazynowane są w akumulatorach, a wykorzystywane np. w nocy, gdy brak jest dostępu do światła słonecznego. Instalacja poza siecią jest droższa ze względu na konieczność zakupu akumulatorów i późniejszego ich serwisowania.

Porównajmy wymagania obu typów instalacji: w przypadku instalacji off grid niezbędne są akumulatory, które służą do magazynowania energii oraz regulator ładowania, który odpowiada za kontrolę ładowania i rozładowania akumulatorów. Natomiast w przypadku instalacji on grid niezbędny jest dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, kontrolujący ilość energii pobieranej i oddawanej do sieci.

Główną zaletą instalacji fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość, nieinwazyjność w krajobraz oraz możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby danego budynku, czy gospodarstwa domowego w sposób praktycznie bezobsługowy. Jednocześnie jest to najbardziej przystępna propozycja wdrożenia instalacji OZE przez osobę prywatną, ponieważ w porównaniu z innymi, koszt wybudowania instalacji jest zdecydowanie niższy.

Myśl EKOLOGICZNIE
® ELEMENTY SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
Moduł fotowoltaiczny Głównym elementem systemu fotowoltaicznego, w którym odbywa się
właściwa produkcja prądu jest moduł fotowoltaiczny. Do najbardziej
rozpowszechnionych modułów należą ogniwa monokrysta liczne i
polikrystaliczne, różniące się między sobą sprawnością przemawiającą na
korzyść monokryształu.
Inwerter
Inwerter jest urządzeniem, które przetwarza prąd stały na prąd zmienny
o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, oraz
odsprzedaż nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Można wyróżnić
inwertery jedno i trójfazowe, które dobierane są w zależności od mocy
instalacji fotowoltaicznej oraz rodzaju instalacji elektrycznej w budynku. Do
funkcji inwertera należy głównie zamiana prądu stałego płynącego z
modułów na zmienny, o parametrach prądu płynącego z sieci
elektroenergetycznej. Inwerter najczęściej wyposażony jest w ekran, na
którym wyświetlane są parametry pracy w sposób umożliwiający bieżące
monitorowanie pracy całego systemu fotowoltaicznego.
Przewody przyłączeniowe Wytworzony w modułach fotowoltaicznych prąd stały płynie w
przewodach do inwerterów. Przewód powinien posiadać podwójną izolację i
być odporny na działanie warunków zewnętrznych z naciskiem na odporność
na promieniowanie UV.
Pozostałe elementy systemu fotowoltaicznego Bardzo ważnym elementem jest również konstrukcja montażowa
modułów fotowoltaicznych wykonana zazwyczaj z aluminium. Rodzaj
konstrukcji jest ściśle uzależniony od rodzaju pokrycia oraz kąta nachylenia
dachu. Właściwy dobór systemu montażowego pozwala na optymalizację
systemu fotowoltaicznego, jak najekonomiczniejsze wykorzystanie
powierzchni dachu, uzyskanie najlepszej relacji pomiędzy zainwestowanymi
środkami, a ilością energii produkowanej przez system fotowoltaiczny.
Chcesz szybkiej wyceny Swojej instalacji fotowoltaicznejKliknij tutaj
+